Hem

Arvans Dialog AB 

erbjuder följande tjänster ...


Psykoterapi KBT


- Ångest, depression

- Fobier, t ex socialångest

- Stress, utmattningssyndrom

- Sorgbearbetning

- Relationer, kommunikation

- Utbildningsterapi

- Självkänsla

- Konflikthantering

Familjeterapi


- Familjerådgiving

- Familjebehandling

- Parterapi

- Kris- och konflikthantering

- Vårdnadsfrågor

- Barns behov i fokus

- Hederrelaterade frågor

- Våld i nära relationer

Handledning & Utbildning


- Handledning enskild

- Handledning grupp

- Utbildningshandledning

- Krishantering, grupp/enskild

- Demokratifrämjande samtal

- Politiken och politikerns roll

- Motverka extremism.

Företag & organisationer


- Krishantering

- Personalstöd

- Handledning grupp

- Chefshandledning

- Stresshantering

- Omorgnisationer

- Konflikthantering